JEDEN KRÁL MĚL KONĚ

JEDEN KRÁL MĚL KONĚ

Krátký animovaný film vyrobený tradiční loutkovou technologií. Groteskní příběh s prvky hororu a fantaskní pohádky o hierarchickém střetu krále a jeho šaška.

Více na:   https://www.facebook.com/Jeden.kral.mel.kone 

Král je ztělesněním mocenských principů, znakem svrchované lhostejnosti a navyklé, nepopíratelné moci. Šašek je inventářem panovnických sídel a “úřadem” pro pobavení, avšak s výsadou, která mu umožňuje rozšířenou komunikaci s králem. Oba mají pevně stanovené role a tím jsou jejich možnosti i schopnosti determinovány.

Záminkou ke konfrontaci je králův milovaný, ale starý umírající kůň. Král vydá neprozřetelně v rozčilení rozkaz, že propadne katu ten, kdo přinese zprávu o jeho smrti. Sám panovník je však tím, kdo spatří mrtvé zvíře jako první. Vědom si svého postavení usoudí, že nemůže popřít své slovo, a že má povinnost obstát jako panovník. Choulostivou informaci musí obdržet od někoho z poddaných. Nejvhodnějším kandidátem se zdá být šašek, neboť ten má dovoleno prohlašovat beztrestně i nepříjemné pravdy. Král má tak možnost zbavit se snadno a se ctí hloupého rozkazu. Vše se komplikuje, když šašek ze strachu o svůj život odmítne respektovat nepsaná pravidla, která určují jeho roli.

Hra “na přetlačovanou” je rozpoutána…

Výrobou tohoto filmu chceme (mimo jiné) ukázat, že v Čechách ještě zůstalo zachováno loutkářské filmové řemeslo, že loutková animovaná tvorba, která má u nás hlubokou tradici a kořeny spjaté s českou kulturou, ještě úplně nevymřela a má šanci ukázat širšímu spektru diváků, svou výtvarnou a řemeslnou krásu i v dnešní době počítačových 3D animací a triků.

fotogalerie